Vision og målsætning for mit arbejde som privat socialrådgiver

Min vision er at alle børn og deres familier – der i dagligdagen er hårdt presset pga. indgribende og langvarige/varige lidelser hos barnet – kan leve et så godt og balanceret børne- og familieliv som muligt. Således at livet i familien lettes, og barnet, søskendes såvel forældrenes livskvalitet øges, og triselen og udviklingen støttes bedst muligt.

Min målsætning er at yde kompetent hjælp og støtte til de familier, der har brug for det, som i deres hjemkommune møder modstand og manglende vilje til at yde den støtte, som familien har brug for, og som lovgivningen giver mulighed for.

Min målsætning er at bidrage til, at det enkelte barn og familie der lever med handicap, mødes af en større forståelse i hjemkommunen – og derved en større sandsynlighed for at blive imødekommet på konkrete ansøgning(er) er om hjælp.

Læs meget mere på www.dinprivatesocialrådgiver.dk.