Privat socialrådgivning – hvorfor ?

Desværre er virkeligheden i vores velfærdssamfund i flertallet af kommuner, at de kommunale sagsbehandlere ligger under for stort antal af sager, ledelsesmæssige beføjelser, økonomiske spekulationer og den kommunale budgetramme,  manglende specialistviden på både sagsbehandler og ledelses niveau m.v.

  • Hvorfor mange forældre til børn med handicaps ikke modtager den råd/vejledning, som Serviceloven påbyder kommunen at yde.
  • Hvorfor mange forældre til børn med handicaps ikke modtager de ydelser, som Serviceloven giver mulighed for.
  • Hvorfor mange forældre enten derfor slet ikke er klar over de støttemuligheder, der er for forældre til handicappede børn, eller ikke modtager tilstrækkelig støtte .
  • Hvorfor retssikkerheden for forældre til og børn med handicaps mange gange ligger på et meget lille sted.

Derfor er det min erfaring, at når man hyrer en privat socialrådgiver, der hjælper med ovenstående – så står man stærkere end når kommunen “tromler”.

Den private socialrådgiver er uddannet til at forstå kompliceret lov, hvorfor det ofte er en god hjælp at få hjælp til dels “oversættelse” dels at begrunde ansøgninger m.v. kompetent.

Den private socialrådgiver er en neutral person, som ikke er følelsesmæssigt involveret – og som derved i sin argumentation m.v. overfor kommuner, baserer ud fra de faktuelle oplysninger der fremgår af sagen.

Jeg har arbejdet som uddannet socialrådgiver de seneste 12 år udelukkende med området børn, unge og familier, som er udsatte eller sårbare af  forskellige årsager – – og har masser af teoretisk og praktisk erfaring i at arbejde med såvel forstå og støtte familier, som dagligt lever med belastninger grundet handicappede børn – og anvender derfor denne specialist viden i mit arbejde som privat socialrådgiver.

Se yderligere på www.dinprivatesocialrådgiver.dk