Menneskesyn

Du er unik

Jeg tror på at alle mennesker er lige værd. Jeg mener at alle mennesker uanset social samfundslag har krav på at få den hjælp og støtte de har brug for, og at det er samfundets opgave at sikre dette til de mennesker som er særligt udsatte.

Det er mit udgangspunkt for mit arbejde, at jeg tror på at alle vi mennesker selv indeholder potentialet til at udvikle os. Ligesom det er min holdning, at der ikke er andre end det enkelte menneske selv, som dybt i sig selv kan beslutte om han/hun ønsker at ændre på sig selv, f.eks. dårlige vaner, handlingsmønstre, tanker og følelser omkring selv selv, kontakten til andre mennesker etc.

Jeg mener at tillid er grundlaget for at udvikling mellem mennesker kan ske. Er der ikke nogen tillid, er der heller den tryghed, som kræves for at vi mennesker tør lade os “følge” af et andet menneske (hjælperen).

Mit menneskesyn er holistisk. Det betyder at jeg tror på, at alt inden i  og omkring os mennesker hænger sammen. Eksempler fysisk/psykisk helbred, barndom/voksenliv osv.  Det betyder også, at jeg altid interesserer mig for helheden i sammenhængen, og ikke blot ser på virkeligheden med et “sæt briller” (forforståelse).

Mit menneskesyn er også systemisk. Dvs. jeg tror på som eksempel… at hvis en ung har ændret adfærd, som viser sig i skolen, behøver det ikke betyde at problemet er opstået i skolen. Derimod kan det være et udtryk for at der et andet sted i “systemet” er en ubalance, f.eks. hjemme i familien.