Tavshedspligt

De oplysninger jeg kommer i besiddelse af fra dig er underlagt tavshedspligten. Dvs. det du fortæller mig, har jeg ansvar for bliver fortroligt mellem dig og mig.

I mit arbejde med unge under 18 år skal jeg gøre opmærksom på følgende:  Almindelige borgeres underretningspligt jf. Servicelovens §154. ” Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunen.”

Loven forpligter således ikke kun offentlige ansatte til at underrette socialforvaltningen, men alle, dvs. naboer, kammeraters forældre osv. – som der får kendskab til at et barn eller en ung, der lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare (seksuelle overgreb, mishandling, omsorgssvigt hvis forældrene f.eks. har misbrug etc.).