Hvordan foregår coaching?

En typisk coaching session: Sessionen hos mig varer 1-1½ time. Vi arbejder i en kombination af samtale, praktiske øvelser og af og til hjemmeopgaver. Det er også muligt at kombinere med meditation.

Min opgave/rolle som coach: Som coach er det mig som har ansvar for at styre processen i mødet med dig, som er min klient. Dvs. jeg har ansvar for at stille dig de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter – således at du får en rigtig god oplevelse af coaching sessionen og dit personlige arbejde – og ikke mindst føler du får nogle anvendelige redskaber til brug i dit liv. Det er naturligvis også mit ansvar at jeg forklarer dig, hvad der skal ske omkring de enkelte øvelser, og hvad formålet er med det – dvs. jeg guider dig hele vejen igennem på nænsom og forstående vis, blandet med en god portion positivt livssyn og glimt i øjet.

Behov for psykoterapi?: Viser det sig undervejs af coaching forløbet, at du på nuværende tidspunkt vil have større glæde af et egentligt psykoterapeutisk forløb, henviser jeg gerne til kvalificerede kollegaer.

Hvor længe går man til coaching? Et forløb hos mig kan være et kortere eller længere forløb, al afhængig af hvad du ønsker og har brug for. Det er dog hensigtsmæssigt at du indstiller dig på at arbejde med din konkrete problemstilling i min. 2-4 sessioner. Ønsker du en længere og mere sammenhængende proces vil et coachingforløb typisk løbe kontinuerligt over en længere periode.