Hvad er Id Life Coaching?

Life coaching er en betegnelse for coaching, der ikke kun handler om arbejdslivet (buisness coaching), men som går et skridt dybere, og indrager hele livet. Coaching er rettet mod nutiden og fremtidige mål.

ID Life Coaching: Jeg anvender metoder som spørgeteknikker, praktiske øvelser, krops- og reflektionsarbejde, bevidsthedsudvidende øvelser, hjemmeopgaver, korte meditationer m.m.

Formålet er at du opnår mulighed for selv at reflektere over dit liv, mærke dig selv (værdier, grænser) m.m.  Dvs. se dig selv og dine muligheder i livet i et helt andet og mere positivt og ressourceorienteret lys, end inden du startede i coaching. Du kan bruge Id life coaching til glæde for både dit professionelle og private liv

Som Id life Coach arbejder jeg med det hele menneske. Dvs. jeg ser dig som et menneske, der har brug for både fysisk og psykisk trivsel. Som et menneske der indeholder både følelsesmæssig og mental intelligens/virke. Som et menneske hvor der er direkte forbindelse/virkning mellem tanker og følelser  og krop. Som et menneske der besidder styrkesider som uhensigtsmæssige sider af personligheden. osv..

Når du modtager coaching fra en Id Life Coach, vil dit personlige arbejde blive integreret på identitetsplan (ID). Sagt på en anden måde betyder dette, at de punkter for udvikling, som du arbejder med hos mig, bliver forankret dybt i dig selv, så tilbagefald til gamle uhensigtsmæssige mønstre mindskes.

Målet er samlet, at du får effektive, brugbare og virksomme redskaber samt personlig udvikling, sådan at du ikke skal gå i coaching resten af dit liv – men i en afgrænset periode, som er relevant i forhold til det DU ØNSKER AT FORANDRE.

Hvis du har lyst kan du læse meget mere om Id Life Coaching ved at trykke på linket i højre side.