Etik

At skabe en professionel, tryg og tillidsvækkende ramme i arbejdet med andre mennesker er fundamentalt for mig. Dette forsøger jeg at sikre ved selv procesorienteret at arbejde med min egenudvikling, at have ordentlig fysiske rammer til brug for sessionerne, og ikke mindst besidde kompetent viden og faglighed.

Det er fundamentalt for mig, at min måde at coache og facilitere processen på, af dig opleves som en “invitation”. Dette betyder i praksis, at det altid er dit eget ønske om forandring, som er omdrejningspunktet for coachingen.

En anden grundsten i mit arbejde er at lytte og arbejde med empati, sanselighed, intuition og naturligvis gedigne faglige redskaber – så at jeg hele tiden tilstræber at arbejde i den rigtige retning med dig (klienten), og ikke mindst sikre at dine personlige grænser ikke overtrædes. Jeg tilstræber mig altid på at støtte dig nænsomt og blidt