Hvem er jeg?

Jeg hedder Dorthe Nørgaard-Olsen. Jeg bor ved Ringsted med min familie, og er 38 år gammel.

Faglig baggrund. Jeg er uddannet socialrådgiver i 2002 samt certificeret Id Life Coach i 2011. Udover erfaring som socialrådgiver på kommune og sygehus, har jeg mangeårig socialpædagogisk som socialfaglig erfaring med sårbare og udsatte børn, unge og familier. Jeg har en gruppeleder uddannelse for børn og unge (støttegrupper). Samt kognitivt kursus i at arbejde med børn og unges  sociale kompetencer og følelsesliv. Tværfagligt uddannelses forløb i Dialektisk Adfærds Terapi  (DAT)

Jeg har særlig viden omkring menneskers individuelle vanskeligheder og nedsat fagligt, socialt eller helbredsmæssigt funktionsniveau, heruder viden om og erfaring med psykiatriske diagnoser, autisme spektrum forstyrrelser, stress/depression/angst og lign. tilstande.

Jeg har bred erfaring og viden om arbejdet med børn, unge og familier, herunder støttende samtaleforløb. Samt råd og vejledning til forældre.

Personlig baggrund. Jeg har arbejdet med personlig udvikling igennem mange år. I starten af 20’erne valgte jeg aktivt at tage fat i de uhensigtsmæssige mønstre, jeg kunne se jeg havde som ung, og som udspillede sig i mine relationer (f.eks. parforholdet, min familie m.v.), i forhold til mit eget selvbillede (perfektionistisk kontrol-freak), mine kropslige symptomer (hovedpine/migræne, muskel- og kæbespændinger) m.m.

Jeg har derfor igennem årene løbende gået i terapi, coaching, supervision samt uddannelse. Og gør det stadig!

Og min vej til hvor jeg er idag, hvor jeg nu kender mine egne grænser, værdier, ønsker og behov m.m.  bevirker at jeg kan bidrage med kompetent og etisk forsvarlig støtte og vejledning til Dig, og din udvikling.